Olympic Rings by Running Warriors

Olympic Rings by Running Warriors

Concentrare și agilitatea, alături de utilizarea adecvată a momentumului, sunt elemente cheie pentru traversarea cu succes a acestui obstacol.

Olympic Rings

Parcurge informațiile din această sectiune pentru a afla mai multe despre regulile specifice și modul de abordare ale obstacolului.

Profil:

Forță 50%
Stamina 25%
Skill 75%

Detalii tehnice:

Categorie dificultate obstacol: II
Tip obstacol: tehnic
Număr încercări: 1 (one attempt)
Penalizare: Penalty lap (150m)

Instrucțiuni specifice pentru Olympic Rings

Participanții încep de la punctul A al obstacolului și trebuie să avanseze, de la o priză la următoarea, înspre punctul B.

Pentru a traversa obstacolul, participanții trebuie să se deplaseze în aer, prin priză pe inele, folosindu-se de forță sau de balans (momentum).

Pentru a considera obstacolul parcurs corect, participanții trebuie să facă priza pe inele astfel încât să ajungă la finalul acestuia fără întreruperea parcurgerii, să atingă clopotul și să aterizeze în siguranță după linia de marcaj. Atenție, nu este permisă folosirea picioarelor în trecerea de la un element la altul. (Tip obstacol: HANDS ONLY).

În timpul parcurgerii, arbitrul va anunța “PASS” pentru reușită și “FAIL” pentru nereușită. “FAIL-ul” se anunță dacă participanții își pierd priza de pe element în timpul traversării și ating solul cu picioarele, sau nu reușesc să ajungă până la ultima priză inclusiv. Participanții trebuie să se prezinte la arbitrul obstacolului pentru înregistrarea nereușitei și notarea turei de penalizare pe brațară; avansarea în competiție fără prezentarea la arbitru, atrage după sine descalificarea din competiție.

Întreruperea parcurgerii: Concurenții nu au voie să se odihnească mai mult de 30 de secunde / element în timpul parcugerii. Întreruperea parcugerii pentru mai mult de 30 de secunde duce la ratarea obstacolului “FAIL”.

Orice parcurgere incorectă sau incompletă va atrage după sine o penalizare de 150 de metri, penalizare ce se va adăuga la timpul total.

Obstacolul este de tip “ONE ATTEMPT”, ceea ce înseamnă că fiecare participant are o singură încercare pentru a-l parcurge.

Alegerea efectuării turului de penalizare fără a face o încercare onestă de parcurgere a obstacolului este strict interzisă.

Demo parcurgere Olympic Rings

Copyright 2024 CS OCR Sport Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.